Siste oppdatering:
3. januar 2001
Kongsberg Spel og Dansarlag
Hjemmesiden til ''Landslaget for spelemenn''
Prosjekt ''Calmar'':
Konsertplakat
Bakgrunn
Glück auf
Bakgrunn for
konserten i Smeltehytta
Søndag 14. januar 2001 - kl. 18
Anne Svånaug Haugan

Utdrag av prosjektleder Anne Svånaug Haugan's forberedelser, et notat som hun sendte til web-master 1. desember 2000. Hun skriver:

'' Musikkhistorie
I forbindelse med prosjektet Glück Auf, Scener fra en bergstad, oppført i juni 1998 og i mai 1999, begynte jeg på en musikkhistorisk kartlegging av Kongsberg. Underveis i dette arbeidet kom jeg over en notesamling fra 1751, ''for clavered forfattede,'' samlet og skrevet ned på Kongsberg 14. januar av en M. Calmar. Notesamlingen befinner seg ved Universitetsbiblioteket i Trondheim. Jeg fikk den tilsendt som mikrofilm og avfotograferte den. Samlingen er håndskrevet innenfor tradisjonell barokknotasjon. I oktober d.å reiste jeg sammen med organist Sigurd Hukkelberg opp til Trondheim og fikk se notesamlingen på nært hold. Den består av omlag 75 enkeltnummer, hvorav ca. 3-5 er signert M.Calmar. Samlingen inneholder for en stor del datidens dansemusikk, f. eks. Menuett, Courante og Bourre, flere Murchi, samt noen vokalverk med akkompagnement. En stor del av stykkene har ikke oppgitt komponist.

Foreløpige undersøkelser bekrefter at Calmar og Kalmer var familienavn på Kongsberg på denne tiden. I følge tradisjonen hadde daværende Stadsmusikant Jørgen Otto Ader (1705-61) elever. Trolig har M. Calmar vært en av disse. Her vil ytterligere undersøkelser kunne tilføre økt kunnskap om forhold knyttet til både Stadsmusikanten, notesamlingen og komponisten.

Bearbeiding og utgivelse av notesamlingen
I forbindelse med den musikkdramatiske forestillingen Glück Auf transkriberte og bearbeidet kantor og organist Sigurd Hukkelberg 5 av de ca 75 nummerne i dette materialet. Disse benyttet vi i forestillingen. Slik materialet nå foreligger, er det vanskelig tilgjengelig. For at det skal kunne brukes, er det nødvendig å transkribere (''oversette'') det til dagens notasjon. Sigurd Hukkelberg er i gang med dette arbeidet. Dette arbeidet vurderes til 1 månedsverk. Arbeidet skal sluttføres i løpet av høsten 2000, med sikte på trykking i desember/januar og utgivelse i januar 2001.

Materialet egner seg godt til bruk i forbindelse med pianoundervisning og ensemblespill. For å gjøre den ytterligere anvendelig til praktisk bruk i opplæring vil den utgitte samlingen også inneholde enkle arrangement for ulike instrumentsammensetninger.

Utgivelsen skal ha ett kapittel viet arbeidet med transkriberingen og ett viet musikkhistorie på Kongsberg på 1700-tallet. Disse skal forfattes av henholdsvis Sigurd Hukkelberg og undertegnede, som også skal ha redaktøransvaret.

Det skal også nevnes at Kongsberg Spel- og dansarlag har inngått samarbeid med Folkemusikksenteret i Buskerud om salg og distribusjon av notesamlingen. Folkemusikksenteret er registrert som forlag. Kongsberg Spel- og Dansarlag har opphavsrettighetene og Folkemusikksenteret har produksjonsrettighetene. Folkemusikksenteret vil stå for distribusjon og salg av samlingen.

Konsert 14. Januari 2001
Videre planlegger vi en konsert med basis i notesamlingen på årsdagen for dens 250 års jubileum. Konserten skal finne sted på Smeltehytta på Norsk Bergverksmuseum. I konserten skal det benyttes 1700-tallsinstrumenter (kopier) i sammensetninger som var vanlige på den tiden. Det skal også danses, både 1700 - talls menuett og Numedalsspringar. Ideen er å formidle kunnskap om byens musikkliv i perioden, sammen med den musikalske opplevelsen. Det ville være en god anledning til å bringe tilbake til Kongsberg en original notesamling som et viktig bidrag til byens og regionens musikkhistorie.

Viderekomne elever ved Kongsberg Musikk- og Kulturskole skal også medvirke på konserten. Hensikten her er å vise hvordan notesamlingen kan brukes i Musikk- og kulturskoler i dag. ''

 
Web: Egil Nordem

Kongsberg Spel og Dansarlag
(Sjermoppløsning: 800 x 600, Ms IE > 4.0)