Kongsberg Sølvverk Kongsberg Spel og Dansarlag Kongsberg Sølvverk

Sølvstuffen utstilt på Lågdalsmuseet

Sølvstuffen
Oppdatert 10. april 1999
Web: Egil Nordem