Hjem

Styret

Lagets historie

Terminliste

Bildegalleri

Hallingdanserne

Markenskappleiken

   

 

 

Markenskappleiken 2023
konsert den 24. og kappleik den 25. februar

Resulatliste, Marken 2023

Lågdalsmuseet fredag 24. februar
kl. 19.00, Kulturkvelden:

Tradisjonen tro starter vi Markensdagene i vårt jubileumsår på fredag med konsert vi har kalt:
Fire felespelere i folkemusikkens tjeneste

Første felespiller er.....
Anne Svånaug Blengsdalen,
scenevant, men akk så sky. Tar sats nå og blir med på Markenskonserten. Spiller i tinntradisjonen, maybe a late bloomer?


Fotograf: Knut Utler

Neste felespiller er.....
Ragnhild Rose Knudsen
Hun stryker seljordslåtter
Og fyker rundt omkring
Hun spiller flere sorter,
Òg samspill- mange ting!


Fotograf: Anouska dal Maso

Tredje felespiller er.....
Torunn Raftevold Rue
honndalstaus og fladdøl,
gledar seg til Kongsbergmarken.
Om ikkje skuldra slår seg vrang,
vil de få høyre både lystige og vare slåttar
med Steintjønn- og Aasenfeleklang.


Hør klangen fra Numedal:
Fjerde felespiller er.....
Synne Frogner
som spiller kjente og mindre kjente slåtter fra det vesle dalføret med den rike hardingfeletradisjonen.


Fotodraf: Åshild Wetterhus

Lågdalsmuseet lørdag 25. februar,
Kappleiken:

Som vanlig er det sjokoladekappleik fra
kl. 11.00.
Selve kappleiken begynner kl. 12.00.

Det er nå åpnet for forhåndspåmelding.